La navigation intérieure

description de l'itinéraire

Enric Canturri Ramonet

Saisi par ECR_ERC le 23/03/2010

Fill d'una família benestant de la Seu d'Urgell, el 1930 va ser un dels creadors del Centre Republicà de la Seu d'Urgell. El 14 d'abril proclamà la República Catalana a la Seu d'Urgell i tot seguit passà a ser alcalde. L'octubre de 1934 secundà Companys i proclamà a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell l'Estat Català dins la República Federal Espanyola. Fracassat el moviment, passà a Andorra i Perpinyà, i residí després a diversos punts de França i Bèlgica, en un exili que va durar fins que el triomf electoral del Front d'Esquerres, el febrer de 1936, permeté el seu retorn. Però a mesura que va anar estenent-se el domini de la FAI, foren freqüents les topades de Canturri amb els elements revolucionaris anarquistes. Finalment, sabent que intentaven assassinar-lo, fugí precipitadament a Barcelona on, el setembre de 1936, s'allistà com a comissari polític a la Columna Macià-Companys, amb la qual féu bona part de la guerra. El 1938, després de la caiguda de Lleida, abandonà l'exèrcit i es traslladà a Barcelona. El febrer de 1939 passà a territori francès. El 1942 embarcà cap a Mèxic. El 1954 va ser un dels diputats catalans reunits a l'ambaixada de la República espanyola a Mèxic, que escolliren Josep Tarradellas nou president de la Generalitat de Catalunya.


localisation:

  1. Dedicació a la política catalana
  2. Compromès amb Catalunya i la República
  3. Escala a França
  4. Els últims anys de la seva vida

Mots clés: Enric Canturri i Ramonet La Seu d'Urgell; Monpellier; Ciutat de Mèxic Espanya; França; Mèxic

La navigation intérieure