Navegació interna

EL PROJECTE

Les TopobioGrafies de l'exili català són una eina col·laborativa que posem al servei de la difusió i del coneixement de la nostra història i cultura contemporànies. La integració de diverses aplicacions web en un nou entorn (un mashup de Google Maps, Google Earth, Google Translator, Youtube, etc), sumada a la possibilitat d'afegir-hi informació i documentació que té qualsevol usuari que ho desitgi, fan que el web TopobioGrafies de l'exili català esdevingui un espai de participació plural, obert a tothom, en creixement constant gràcies a les aportacions de tot tipus de noves històries de vida i literàries lligades als exiliats catalans de 1939.

 

Els itineraris personals i culturals que trobareu a les TopobioGrafies de l’exili català ens permeten "territorialitzar" i, per això, fer més reals uns homes i dones que van tenir la dissort d'haver de fugir del seu país ara fa setanta anys. A més, ens presenten les seves vivències des d'una perspectiva diferent a l’habitual, que ens posen davant nostre interrogants nous: tots aquells homes i dones realment havien pensat mai que els tocaria viure tan lluny de casa seva? Com aconseguiren fugir, anar d'un cantó a l'altre sense pràcticament recursos econòmics? I tot el que van deixar enrera? Quines estratègies de solidaritat van permetre que un número tan gran d’exiliats s'establís a països tan llunyans i diferents culturalment? Què en pensaven, aquests homes i dones, dels nous països d'acollida i què van fer en aquests nous entorns?

 

Des del compromís universitari amb la societat, aquest any de commemoració del setantè aniversari de l'inici de l'exili català us convidem a acompanyar els i les exiliades en els seus itineraris de vida, endinsar-vos dins dels textos literaris que van escriure sobre els seus nous països i, si coneixeu alguna història de vida que vulgueu compartir, no ho dubteu: sumeu-vos al grup de col·laboradors que construirem col·lectivament aquestes TopobioGrafies de l'exili català. Per això, només cal que us doneu d'alta com a usuari del web, us identifiqueu amb el vostre nom i correu electrònic i creeu l’itinerari personal d'un exiliat o un nou itinerari cultural (sobre un llibre que tracti el tema de l'exili i reflecteixi la seva visió dels nous països d’acollida). Després de la validació per part d’un administrador que vetllarà per la qualitat de la documentació, la seriositat i la veracitat de la informació, l’itinerari es publicarà al web amb el vostra signatura i passareu a ser un nou col·laborador de les TopobioGrafies de l’exili català.

Teresa Fèrriz Roure

Barcelona, març de 2009

[Hem tancat el projecte TopobioGrafies de l’exili el mes de setembre de 2010, després d'usar-lo intensivament com a eina docent dins les aules d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i la Universitat Ramon Llull. Molts dels continguts que s'hi publiquen han estat editats per estudiants de diferents cursos universitaris. Si voleu afegir algun nou contingut o utilitzar l’espai en les vostres programacions docents, poseu-vos en contacte amb nosaltres].

Navegació interna